Ring

Hiển thị:

NHẪN QUALCOSA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL592.27041.9 Trọng lượng vàng (chỉ):  1.35 Tuổi vàng: 18K Size đá:  10T1.0, 24CN2x1, 10CN3.2x2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

39.100.000 VNĐ

NHẪN INNAMORATO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0173 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.47 Tuổi vàng: 18K Size đá: 4T2.0, 4T1.0, 4T1.7, 4T1.5, 4T1.4, 4T1.2, 4T1.1, 12T1.8, 16T1.3 Size nhẫn: ..

30.200.000 VNĐ

NHẪN ADORO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0337 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.2 Tuổi vàng: 18K Size đá: 8T2.9, 14T1.6, 8T1.4, 8T1.2, 4T1.1, 12T1.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

37.400.000 VNĐ

NHẪN AFFEZIONATO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0321 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.77 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2T1.7, 4T1.6, 6T1.5, 4T1.4, 2T1.3, 4T1.2, 20T0.9 Size nhẫn: Tùy..

14.800.000 VNĐ

NHẪN ALVEARE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL445.2209 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.58 Tuổi vàng: 18K Size đá: 36V1.1, 4V1.7, 3V3.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

23.000.000 VNĐ

NHẪN AMMIRO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0117 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.07 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2T2.7, 2T2.4, 2T2.1, 6T1.4, 10T1.8 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

22.500.000 VNĐ

NHẤN ANDIAMO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL09.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 3.668 Tuổi vàng: 18K Size đá: 52T1.0, 20T1.8, 10T1.9, 10T2.0, 10T2.1, 16T2.3 Size nhẫn: T&ugrav..

66.300.000 VNĐ

NHẪN ANGELO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RM191.20021 Trọng lượng vàng (chỉ): 3.53 Tuổi vàng: 18K Size đá: 16T1.0, 4T1.1, 4T1.2, 4T1.3, 44T1.5, 8T1.7, 46T1.8, 4T1.9, 4..

69.600.000 VNĐ

NHẪN ATTRAENTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0310 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.94 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12T2.0, 2T1.7, 12T1.6 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

24.700.000 VNĐ

NHẪN ATTRATTO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0310 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.94 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12T2.0, 2T1.7, 12T1.6 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

20.700.000 VNĐ

NHẪN BACIARE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0340 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.91 Tuổi vàng: 18K Size đá: 8T2.5, 12T2.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

26.000.000 VNĐ

NHẪN BELLEZZA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RW046.23041 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.78 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1T1.0, 6T1.5, 1T2.7 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

13.300.000 VNĐ

NHẪN BELLISSIMICHHI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL61.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 3.392 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10T1.4, 4T1.45, 4T1.5, 4T1.7, 30T1.8, 16T1.9 Size nhẫn: Tù..

47.900.000 VNĐ

NHẪN BELLO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL488.17041 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.56 Tuổi vàng: 18K Size đá: 64T1.1, 20T1.3, 14T2.1, 8CN4X3 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

91.600.000 VNĐ

NHẪN BISOGNO DI TE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0190b Trọng lượng vàng (chỉ): 1.09 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2V2.1, 2V1.9, 12V2.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

19.500.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 68 (5 Trang)
// hdev