Earrings

Hiển thị:

HOA TAI DOLCEZZA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER233.29031 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.8 Tuổi vàng: 18K Size đá:  26KN T1.2, 2KN 3.5..

17.400.000 VNĐ

HOA TAI AMICIZIA D'AMORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LB07.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.885 Tuổi vàng: 18K..

10.500.000 VNĐ

HOA TAI AMICIZIA DI FORTUNA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LB06.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.709 Tuổi vàng: 18K..

9.200.000 VNĐ

HOA TAI AURORA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER232.13031 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.04 Tuổi vàng: 18K Size đá:  8KN T2.0, 2 BET 8 LY..

17.231.000 VNĐ

HOA TAI BELA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL30 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.976 Tuổi vàng: 18K Size đá:  48V1.15, 8V1.9, 12BG2.5..

26.900.000 VNĐ

HOA TAI CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: VBX304 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.613 Tuổi vàng: 18K Size đá:  2T3.6T, 152T1.1..

26.000.000 VNĐ

HOA TAI ECLISSE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER223.8011 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.18 Tuổi vàng: 18K Size đá:  100T1.0, 2 Đá Chalcedony, 2 Trai 8 Li ..

26.363.000 VNĐ

HOA TAI ELEGANCE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BL31.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.856 Tuổi vàng: 18K Size đá:  52T1.0, 26CN2x1..

22.100.000 VNĐ

HOA TAI GIRASOLI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm:ER249.2304 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.94 Tuổi vàng: 18K ..

7.800.000 VNĐ

HOA TAI GRAZIOSA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER158.2206.1 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.76 Tuổi vàng: 18K Size đá:  32V1.3, 2VASSCHER 3.3..

0 VNĐ

HOA TAI LACRIMA DI GIOIA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BL21.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.758 Tuổi vàng: 18K Size đá:  26KN T1.2, 2KN 3.5..

28.100.000 VNĐ

HOA TAI NGỌC TRAI GOCCIA DI SOLE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LB03.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.061 Tuổi vàng: 18K Size đá:  36T1.0, 2 NGỌC TRAI 9.0 LY..

29.417.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 12 của 20 (2 Trang)
// hdev