Earrings

Hiển thị:

BÔNG TAI FIORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BL582.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 0.972 Tuổi vàng: 18K Size đá:  64T1.0, 8T1.8, 8CN2.2X1.3..

24.200.000 VNĐ

BÔNG TAI TENEREZZE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BL515.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.136 Tuổi vàng: 18K Size đá: 24T1.2, 24T1.3, 8T2.1..

29.000.000 VNĐ

HOA TAI SOLO TU MI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: VBX123 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.458 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2T4.5..

38.000.000 VNĐ

HOA TAI TRIFOGLIO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BL53.2021.C Trọng lượng vàng (chỉ):1.004 Tuổi vàng: 18K Size đá:  18T0.9, 24T1.1, 20T1.2..

15.500.000 VNĐ

HOA TAI LA MIA STELLA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BL29.2021 Trọng lượng vàng (chỉ):0.568 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10 STAR..

45.700.000 VNĐ

HOA TAI RICORDATI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BL23.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.12 Tuổi vàng: 18K Size đá:  8T1.0 , 56T1.1, 8T1.2, 2T2.3, 8 GIỌT 4x3..

37.500.000 VNĐ

HOA TAI TI ADORO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER263.11051.17 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.65 Tuổi vàng: 18K Size đá: 20T1.5, 2T3.5..

23.700.000 VNĐ

HOA TAI MI HAI STREGATO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: B220 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.93 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12V1.9, 12BG2.1x1.2..

32.900.000 VNĐ

HOA TAI LUCCICANTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER184.2209 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.64 Tuổi vàng: 18K Size đá:  16V1.5..

12.780.000 VNĐ

HOA TAI SElVATICO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER184.2209 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.63 Tuổi vàng: 18K Size đá:  16BLACK1.5..

9.300.000 VNĐ

HOA TAI CHIODO PICCO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BÔNG NGỌC TRAI Trọng lượng vàng (chỉ): 1.57 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2V10.0; 2V8.0..

31.000.000 VNĐ

HOA TAI CRANIO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ER224.20021 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.92 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2 Ruby T2.5, 2 Emerald T2.5, 24 Kim Nâu T1.0..

12.500.000 VNĐ

HOA TAI STELLA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: B081201_2 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.66 Tuổi vàng: 18K Size đá:  2V0.9, 4V1.2, 2V1.4, 4V1.7, 2V1.8..

15.200.000 VNĐ

HOA TAI CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: VBX304 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.613 Tuổi vàng: 18K Size đá:  2T3.6T, 152T1.1..

50.000.000 VNĐ

HOA TAI BELA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL30 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.976 Tuổi vàng: 18K Size đá:  48V1.15, 8V1.9, 12BG2.5..

34.200.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 31 (3 Trang)