Wedding ring

Hiển thị:

NHẪN CƯỚI INSIEME

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL825.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.744 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10T1.6, 1T2.8, 1T3.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh ..

26.500.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI APPASSIONATAMENTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL843.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 2.998 Tuổi vàng: 18K Size đá: 44T1.0, 1T3.0, 1T3.2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

39.500.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI INNAMORATO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL819.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 2.23 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10T2.0, 1T3.2, 1T3.8 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

39.100.000 VNĐ

NHẪN TUTTO IL MIO CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL817.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 2.094 Tuổi vàng: 18K Size đá: 4T0.9, 2T1.1, 1T2.8, 1T3.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

23.400.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI TI AMO TANTO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL810.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 2.218 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2T1.2, 4T1.3, 6T1.4, 4T1.5, 1T3.2, 1T3.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

34.200.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI TENERAMENTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL809.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 2.096 Tuổi vàng: 18K Size đá: 17T1.3, 1T2.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

21.800.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI PROMETTERE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL791.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 1.974 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1T3.6 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

32.400.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI VERO AMORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL784.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 2.074 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2T1.0, 2T1.1, 2T1.2, 2T1.3, 2T1.4, 2T1.5, 4T1.6, 1T2.0, 1T2.5 Size ..

23.900.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI IL MIO AMANTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL782.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 2.392 Tuổi vàng: 18K Size đá: 22T1.0, 1T2.8, 1T3.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

29.400.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI CONVIVERE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL787.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 2.36  Tuổi vàng: 18K Size đá: 16T1.3, 1T2.2,  1T2.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

24.638.000 VNĐ

NHẪN AMA APPASSIONAT

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL835.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 2.352 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1T3.0, 1T3.2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

26.280.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI SPOSAMI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NU-RW029.6041 - NAM-RW029.6041 Trọng lượng vàng (chỉ): NỮ: 1.15 NAM: 1.29 Tuổi vàng: 18K Size đá:   NỮ: 1V..

30.100.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI INNOVAZIONE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL80.2021 - NL81.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): Nam: 1.66 Nữ: 1.226 Tuổi vàng: 14K Size đá:   Nam: 20T2.0 N..

47.780.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI SCIOPERO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NAM-RW048.23041 - NU-RW048.23041 Trọng lượng vàng (chỉ): Nam: 1.6 Nữ:  1.01 Tuổi vàng: 14K Size đá:   Nam:..

28.300.000 VNĐ

NHẪN CƯỚI FULMINI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NAM-RW008.16041 - NU-RW008.16041 Trọng lượng vàng (chỉ): Nam: 1.99 Nữ: 1.73 Tuổi vàng: 18K Size đá:   Nữ:&..

32.800.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 21 (2 Trang)