Ring

Hiển thị:

NHẪN ALVEARE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL445.2209 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.58 Tuổi vàng: 18K Size đá: 36V1.1, 4V1.7, 3V3.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

23.000.000 VNĐ

NHẪN ATTRAENTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0310 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.94 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12T2.0, 2T1.7, 12T1.6 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

24.700.000 VNĐ

NHẪN BELLO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL488.17041 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.56 Tuổi vàng: 18K Size đá: 64T1.1, 20T1.3, 14T2.1, 8CN4X3 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

91.600.000 VNĐ

NHẪN COESIONE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL131.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.326 Tuổi vàng: 18K Size đá: 102T1.2, 40CN2.5X1.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

56.800.000 VNĐ

NHẪN CRANIO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL516.20021 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.87 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1 Ruby T2.5, 1 Emerald T2.5, 12 Kim Nâu T1.0, 10 Kim đen T..

10.700.000 VNĐ

NHẪN DI ALTA MODA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0258b Trọng lượng vàng (chỉ): 0.55 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2V1.4, 2V1.3, 2V1.2, 2V1.1, 5V2.2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

12.100.000 VNĐ

NHẪN DIREZIONE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LN02.2021 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.962 Tuổi vàng: 18K Size đá: 16T1.5, 1T2.5, 1 TRIANGLE 2.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

17.300.000 VNĐ

NHẪN DOLCEZZA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL590.27041 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.64 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1KN 4.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

14.100.000 VNĐ

NHẪN DOMINO CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Trọng lượng vàng (chỉ): 0.80 Tuổi vàng: 18K Size đá: 8TIM3.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

32.800.000 VNĐ

NHẪN D’LUSSO EMERALD

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL589.23041 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.37 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10T1.1, 8T1.3, 10T1.5, 4T1.6, 1 EMERALD 5.4x3.9 Size n..

53.850.000 VNĐ

NHẪN ELEGANTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N051108 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.30 Tuổi vàng: 18K Size đá: 28KV2.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

31.000.000 VNĐ

NHẪN ELEGANZA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0190b Trọng lượng vàng (chỉ): 1.09 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2V2.1, 2V1.9, 12V2.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

23.100.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 12 của 37 (4 Trang)
// hdev