Ring

Hiển thị:

NHẪN COME SEI BELLA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL127.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.224 Tuổi vàng: 18K Size đá: 44T1.0, 12T1.2, 4T2.6, 4T2.8, 12CN2.7x1.7 Size nhẫn: Tùy ..

49.600.000 VNĐ

NHẪN TI DESIDERO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL201.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.91 Tuổi vàng: 18K Size đá: 40T1.1, 14T1.3, 8CN2.6x1.6 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

32.120.000 VNĐ

NHẪN CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL1090.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.656 Tuổi vàng: 18K Size đá: 13T1.3, 8T1.4, 15T1.5, 6T1.6, 22T1.7, 4T1.8 Size nhẫn: T&u..

43.200.000 VNĐ

Nhẫn Innamorata Di Te

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL1060.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.208 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12T0.9, 10T1.1, 12T1.5, 8T2.8 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

41.900.000 VNĐ

Nhẫn Ho Bisogno Di Te

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL1048.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.146 Tuổi vàng: 18K Size đá: 42T1.0, 14T1.2, 20T1.3, 12T1.4, 14T1.5 Size nhẫn: Tùy ch..

33.750.000 VNĐ

Nhẫn Atratta Da Te

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL891.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 1.344 Tuổi vàng: 18K Size đá:  134T1.2, 6T1.3, 10T1.4, 12T1.5, 6T1.7 Size nhẫn: Tùy c..

51.570.000 VNĐ

Nhẫn Mi Hai Incantato

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL777.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 0.726 Tuổi vàng: 18K Size đá: 6T0.9, 48T1.0, 20T1.5  Size nhẫn: Tùy chỉnh..

22.860.000 VNĐ

NHẪN ALFONSO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL12.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.874 Tuổi vàng: 18K Size đá:  36T1.05, 40T1.1, 24T1.3, 2T1.7, 4T3.0, 4T3.3, 8CN2.5X1.55 Size n..

76.100.000 VNĐ

NHẪN DELICIOSO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL37.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.5 Tuổi vàng: 18K Size đá: 40T1.2, 2T1.6, 8T3.0, 10CN2.5x1.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

59.400.000 VNĐ

NHẪN RESPLANDECER

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL35.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.77 Tuổi vàng: 18K Size đá: 28T1.0, 12T1.1, 6T1.2, 10CN3x2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

45.200.000 VNĐ

NHÃN BRILLANTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL33.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.27 Tuổi vàng: 18K Size đá:  10T1.1, 4T1.2, 16T1.25, 4T1.3, 4T1.4, 12T1.5, 4T2.9, 8CN2.5x1.5 S..

58.800.000 VNĐ

NHẪN RESPLANDECEN

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL29.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.53 Tuổi vàng: 18K Size đá: 20T1.0, 36T1.2, 2T1.7, 2T2.0, 2T2.3, 2T2.5, 8T2.8 Size nhẫn: Tùy..

53.100.000 VNĐ

NHẪN CHICA BONITA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL253.2021.C Trọng lượng vàng (chỉ): 2.128 Tuổi vàng: 18K Size đá: 6T0.9, 22T1.0, 80T1.2, 8T1.7, 8T2.7, 16CN2x1.3 Size nhẫn: T&ug..

63.600.000 VNĐ

NHẪN MI CORAZÓN

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL249.2021.C Trọng lượng vàng (chỉ): 2.116 Tuổi vàng: 18K Size đá: 6T0.9, 60T1.0, 32T1.2, 8T2.2, 36CN2x1.3 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

56.400.000 VNĐ

NHẪN MI SOL

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL236.2021.C Trọng lượng vàng (chỉ): 1.8 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10T0.9, 4T1.0, 28T1.1, 8T1.2, 8T1.3, 12T1.9, 8T2.0, 4T2.4, 8CN3x1.7 S..

57.900.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 103 (7 Trang)