Ring

Hiển thị:

NHẪN COESIONE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL131.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.326 Tuổi vàng: 18K Size đá: 102T1.2, 40CN2.5X1.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

56.800.000 VNĐ

NHẪN CRANIO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL516.20021 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.87 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1 Ruby T2.5, 1 Emerald T2.5, 12 Kim Nâu T1.0, 10 Kim đen T..

10.700.000 VNĐ

NHẪN DESIDERO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0299 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.17 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2T1.7, 2T1.6, 2T1.5, 2T1.4, 2T1.3, 2T1.2, 8T2.6 Size nhẫn: Tùy ..

25.300.000 VNĐ

NHẪN DI ALTA MODA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL86.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.502 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12T1.6, 5T2.2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

13.000.000 VNĐ

NHẪN DIMENTICO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RM157.23031 Trọng lượng vàng (chỉ): 4.36 Tuổi vàng: 18K Size đá: 102T1.2, 100T1.4, 4T1.5, 20T1.6, 8T2.6, 2T3.5 Size nhẫn: Tùy c..

92.700.000 VNĐ

NHẪN DIREZIONE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LN02.2021 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.962 Tuổi vàng: 18K Size đá: 16T1.5, 1T2.5, 1 TRIANGLE 2.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

18.500.000 VNĐ

NHẪN DOLCEZZA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL590.27041 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.64 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1KN 4.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

14.100.000 VNĐ

NHẪN DOMINO CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Trọng lượng vàng (chỉ): 0.80 Tuổi vàng: 18K Size đá: 8TIM3.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

34.800.000 VNĐ

NHẪN D’LUSSO EMERALD

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL589.23041 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.37 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10T1.1, 8T1.3, 10T1.5, 4T1.6, 1 EMERALD 5.4x3.9 Size n..

53.850.000 VNĐ

NHẪN ELEGANTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N051108 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.30 Tuổi vàng: 18K Size đá: 28KV2.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

31.000.000 VNĐ

NHẪN ELEGANZA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0190b Trọng lượng vàng (chỉ): 1.09 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2V2.1, 2V1.9, 12V2.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

23.100.000 VNĐ

NHẪN EMERALD

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL257.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.284 Tuổi vàng: 18K Size đá:  8 EMERALD 5.05x3.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

201.600.000 VNĐ

NHẪN IL BACIO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL67.2021 Trọng lượng vàng (chỉ):  1.606 Tuổi vàng: 18K Size đá: 24T1.0, 36T1.2, 4T3.0, 4T3.2, 8CN2.5x1.5 Size nhẫn: Tùy c..

50.800.000 VNĐ

NHẪN IL CIELO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL227.2021.C Trọng lượng vàng (chỉ): 1.47 Tuổi vàng: 18K Size đá:  46T1.2, 21CN2.5x1.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

34.200.000 VNĐ

NHẪN IL FLUSSO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL453.3009 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.67 Tuổi vàng: 18K Size đá: 32V1.1, 16V1.2, 8V1.4 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

16.000.000 VNĐ
Hiển thị từ 16 đến 30 của 69 (5 Trang)
// hdev