Ring

Hiển thị:

NHẪN NGỌC TRAI TAHITI SUSSURRO DELL'OCEANO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LN01.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.829 Tuổi vàng: 18K Size đá:  30T1.3, 2T1.5, 1 NGỌC TRAI 12 LY Size nhẫn: ..

23.525.000 VNĐ

NHẪN PER FAVORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm:  Trọng lượng vàng (chỉ):  Tuổi vàng: 18K Size đá:  Size nhẫn: Tùy chỉnh..

0 VNĐ

NHẪN PONTE DI LUCE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N121001 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.524 Tuổi vàng: 18K Size đá:  31BAG2.7×1.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

35.000.000 VNĐ

NHẪN RICORDATI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL519.20011 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.85 Tuổi vàng: 18K Size đá: 32T1.0, 20T1.1, 12T1.9 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

19.800.000 VNĐ

NHẪN SEI L'UOMO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: VNX280701 Trọng lượng vàng (chỉ):0.76 Tuổi vàng: 18K Size đá:  2V1.0, 1V1.4, 37V1.6, 1V1.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

15.900.000 VNĐ

NHẪN SEI TUTTO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0134 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.27 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2T1.8, 2T1.7, 2T1.6, 2T1.4, 2T1.3, 2T1.2, 4T1.5, 44T1.1 Size nhẫn: T&u..

20.600.000 VNĐ

NHẪN SEMPER CON TE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL78.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.094 Tuổi vàng: 18K Size đá:  12T0.9, 10T1.1, 12T1.5, 8T2.8 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

31.500.000 VNĐ

NHẪN SENTIMENTI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0303 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.45 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12V2.6, 8V2.3, 20V1.2, 32V1.0, 28V0.9, 10BG3x2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

64.800.000 VNĐ

NHẪN SETA ROSA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL451.2209 Trọng lượng vàng (chỉ):  1.29 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1V 4.0, 6V1.5, 12V1.2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

25.700.000 VNĐ

NHẪN SFUMATURE DI OCEANO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL612.30051.9 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.99 Tuổi vàng: 18K Size đá: 8T1.0, 4T1.1, 12T1.3,  1 NGỌC TRAI 9 LY WHITE Size nhẫn: ..

16.000.000 VNĐ

NHẪN SIGNIFICHI TUTTO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N0319 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.79 Tuổi vàng: 18K Size đá:  2T1.5, 2T0.9, 2T0.8, 6T1.7, 14T1.2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

12.600.000 VNĐ

NHẪN SIGNORA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N121006 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.256 Tuổi vàng: 18K Size đá:  16V2.5x1.5, 42V1.2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

25.600.000 VNĐ

NHẪN SONO PAZZO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: N260904 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.80 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2V0.7, 20V0.8, 14V0.9, 18V1.0, 1MARQ3.5x1.9 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

12.700.000 VNĐ

NHẪN SONO SOLO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RM193.21021 Trọng lượng vàng (chỉ): 2.99 Tuổi vàng: 18K Size đá: 36T1.0, 102T1.3, 92T1.5, 48T1.7, 4T1.8, 22T2.O, 10T2.2, 6T2.7, 40CN2.5..

146.400.000 VNĐ

NHẪN SONO TUO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL76.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.81 Tuổi vàng: 18K Size đá: 60T1.0, 32T1.2, 8T1.4, 2T1.8, 8T2.0, 8CN2.5x1.5 Size nhẫn: T&ugrav..

55.500.000 VNĐ
Hiển thị từ 46 đến 60 của 68 (5 Trang)
// hdev