Neckalce

Hiển thị:

CHOKER SPECCHIO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BR028.27041 Trọng lượng vàng (chỉ):6.01 Tuổi vàng: 18K Size đá: 22T1.0, 1CN2.5x1.5, 2CN2x1, 2CN2.7x1.3..

50.600.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI TAHITI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LP02.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.14 Tuổi vàng: 18K Size ngọc trai: Ngọc trai 8LY  ..

11.600.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN ADORABILE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: D031003 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.44 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2PEAR3.5x2.5, 2MARQ4x2..

17.500.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN ATTRAENTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL090.25051.9 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.73 Tuổi vàng: 18K Size đá:  3T0.9, 26T1.2, 5T1.5, 9T1.8, 8CN3x1.5..

30.800.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN ELEGANZA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL083.25051.2 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.96 Tuổi vàng: 18K Size đá:  3T0.9, 3T1.2, 19T1.4, 1T1.8, 14T2.0, 14T2.7..

43.400.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN ETERNO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL049.1911 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.47 Tuổi vàng: 18K Size đá:  32V1.3, 2VASSCHER 3.3..

23.400.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN FIORI DI PRIMAVERA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: BR027.27041.23 Trọng lượng vàng (chỉ): 06.91 Tuổi vàng: 18K Size đá: 192T1.6, 36T1.8, 24T1.9, 58T2.1, 14T2.2, 14T2.3, 10T2.5, 2T2...

216.300.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN FORTUNATO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML25.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.23 Tuổi vàng: 18K Size đá: 8T1.3, 4T1.5..

12.700.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN GIOELLO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL091.28061.18 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.35 Tuổi vàng: 18K Size đá: 3T1.0, 3T1.3, 6T1.5, 1 ngọc trai 9 ly south sea white..

14.000.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN GRACEFUL

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL088.25051.7 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.67 Tuổi vàng: 18K Size đá:  3T0.9, 15T1.1, 17T1.3, 18T1.5, 1T1.8, 6CN3x1.5..

28.400.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN IMMORTAL

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL070.23041 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.75 Tuổi vàng: 18K Size đá:  6T1.0, 4T1.2, 2T1.5, 2T1.7..

12.300.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN LENITIVO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML06.2021 Trọng lượng vàng (chỉ):0.4 Size đá: 1T1.0, 1T1.2, 1T1.3, 8T2.0..

9.000.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI SOUTH SEA GOLD

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LP04.2021  Trọng lượng vàng (chỉ): 0.14 Tuổi vàng: 18K Size ngọc trai: NGỌC TRAI 9LY..

18.500.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI SOUTH SEA WHITE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: LP03.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.14 Tuổi vàng: 18K Size ngọc trai: Ngọc trai 9LY ..

11.600.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN PIACIUTA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: MAT H.1111 Trọng lượng vàng (chỉ):0.62 Tuổi vàng: 18K Size đá:  50V1.1..

10.300.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 25 (2 Trang)
// hdev