Neckalce

Hiển thị:

NHẪN TEPORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL943.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 1.164 Tuổi vàng: 18K Size đá: 60T1.0, 20T1.2, 8T2.2, 6T2.3, 4T2.5 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

44.500.000 VNĐ

MẶT DÂY CHUYỀN TUTTO BENE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL108.5101.22 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.0 Tuổi vàng: 18K Size đá: 102T1.0, 48T1.2..

29.100.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN ANGELO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML63.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.402 Tuổi vàng: 18K Size ngọc trai: 12T0.9, 19T1.0, 7T1.1, 4T1.2, 1T1.3, 1PEAR4x2.5..

21.060.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN PAZZA DI TE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL099.5091.3 Trọng lượng vàng (chỉ): 6.2 Tuổi vàng: 18K Size đá: 134T2.7..

249.900.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN MIO CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML42.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.224 Tuổi vàng: 18K Size đá: 24T1.0, 201T1.1, 8T1.4..

38.700.000 VNĐ

DÂY CHUYÊN BRUCIO PER TE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML46.2021.C Trọng lượng vàng (chỉ): 0.742 Tuổi vàng: 18K Size đá: 26T1.0, 13T1.0, 16T1.1, 9T1.2, 9T1.3, 1T2.2, 4 HEART3.0..

28.500.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN SONO TUO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML97.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 0.698 Tuổi vàng: 18K Size đá: 8T1.0, 56T1.1, 32CN2x1..

30.490.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN IL MIO CUORE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL049.5091.2 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.44 Tuổi vàng: 18K Size đá: 22T2.0..

19.600.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN REMINDER

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL097.20071.14 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.72 Tuổi vàng: 18K Size đá: 26T1.0, 13T1.1, 4T1.3, 1T3.4, 3KV2.2, 1CN2x1.5, 3CN2.2x1.5, 1C..

31.300.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN TRIFOGLIO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML48.2021.C Trọng lượng vàng (chỉ): 0.432 Tuổi vàng: 18K Size đá: 9T1.1, 12T1.4, 10T1.5..

13.300.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN GIOELLO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL091.28061.18 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.35 Tuổi vàng: 18K Size đá: 3T1.0, 3T1.3, 6T1.5, 1 ngọc trai 9 ly south sea white..

15.480.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN ETERNO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: PL049.1911 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.47 Tuổi vàng: 18K Size đá:  6YELLOW2.0, 6GREEN2.0, 5BLUE2.0, 5RED2.0..

28.180.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN SEI BELLA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: ML36.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.146 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1T4.5..

28.800.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN PIACIUTA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: MAT H.1111 Trọng lượng vàng (chỉ):0.62 Tuổi vàng: 18K Size đá:  50V1.1..

14.700.000 VNĐ

DÂY CHUYỀN ADORABILE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: D031003 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.44 Tuổi vàng: 18K Size đá: 2PEAR3.5x2.5, 2MARQ4x2..

20.400.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 35 (3 Trang)