Engagement ring

Hiển thị:

Nhẫn Innamorata Di Te

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL1060.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.208 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12T0.9, 10T1.1, 12T1.5, 8T2.8 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

41.900.000 VNĐ

Nhẫn Ho Bisogno Di Te

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL1048.2022 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.146 Tuổi vàng: 18K Size đá: 42T1.0, 14T1.2, 20T1.3, 12T1.4, 14T1.5 Size nhẫn: Tùy ch..

33.750.000 VNĐ

Nhẫn Atratta Da Te

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL891.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 1.344 Tuổi vàng: 18K Size đá:  134T1.2, 6T1.3, 10T1.4, 12T1.5, 6T1.7 Size nhẫn: Tùy c..

51.570.000 VNĐ

Nhẫn Mi Hai Incantato

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL777.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 0.726 Tuổi vàng: 18K Size đá: 6T0.9, 48T1.0, 20T1.5  Size nhẫn: Tùy chỉnh..

22.860.000 VNĐ

NHẪN BUONA GIORNATA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL777.2022.C Trọng lượng vàng (chỉ): 0.726 Tuổi vàng: 18K Size đá: 6T0.9, 48T1.0, 20T1.5 ..

21.900.000 VNĐ

NHẪN TU SEI UN DONO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL391.1208 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.09 Tuổi vàng: 18K Size đá: 36V1.2, 4V2.0, 4V2.2, 4V2.4, 2V2.5..

94.200.000 VNĐ

NHẪN ĐÍNH HÔN TI AMMIRO

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL85.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.572 Tuổi vàng: 18K Size đá: 16T1.5, EMERALD 5.94x3.19 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

81.200.000 VNĐ

MI PIACI MOLTO NHẪN

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL40.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.74 Tuổi vàng: 18K Size đá:   24T1.0, 26T1.1, 12CN3x2 Size nhẫn: Tù..

49.500.000 VNĐ

NHẪN ĐÍNH HÔN ADORARE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: Rl419.2008 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.62 Tuổi vàng: 18K Size đá: 12V1.2, 12V1.3, 1CUSHION4. Size nhẫn: Tùy chỉnh..

48.100.000 VNĐ

NHẪN SEI MOLTO BELLA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL430.2608 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.77 Tuổi vàng: 18K Size đá: 32T1.0, 14T1.3, 1TOval 6.4 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

44.100.000 VNĐ

NHẪN SEI ATTRAENTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RS3042 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.13 Tuổi vàng: 18K Size đá: 10T1.5, 2 TAPPER4.1x2.7, 1 EMERALD 5x3.5 (GIA) Size nhẫn: Tùy chỉnh..

45.500.000 VNĐ

NHẪN SEI MAGNIFICA

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL431.2608 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.83 Tuổi vàng: 18K Size đá: 23T1.0, 12T1.4, 1TASCHER4.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

49.500.000 VNĐ

NHẪN ĐÍNH HÔN AMANTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: NL35.2021 Trọng lượng vàng (chỉ): 0.77 Tuổi vàng: 18K Size đá: 28T1.0, 12T1.1, 6T1.2, 10CN3x2 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

138.000.000 VNĐ

NHẪN CUORE DI DIAMANTE

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL593.27041 Trọng lượng vàng (chỉ): 1.21 Tuổi vàng: 18K Size đá: 1T4.0 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

24.800.000 VNĐ

NHẪN ĐÍNH HÔN GIRASOLI

Thương hiệu: LAPOLA Mã sản phẩm: RL584.23041 Trọng lượng vàng (chỉ):  0.93 Tuổi vàng: 18K Size đá: 24T1.6 Size nhẫn: Tùy chỉnh..

25.800.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 Trang)